STARTSIDE

ARTIKEL OVERSIGT

PERSON-INDEKS

EKSTERNE LINKS

DOMÆNE STARTSIDE

KONTAKT

JOMFRU FANNY

© 2009 Uwe Thomsen

Hun har været en af de mest kendte sønderjyder gennem mere end halvandet hundrede år, og i nationale brydningstider har hun været det spirituelle vartegn for danskheden i landsdelen, tillagt overnaturlige evner som spåkone og sløret af eventyrlige myter om sin herkomst, et urørligt koryfæ, der - ikke nødvendigvis bevidst, men som det også sker for enhver anden politisk figur - udviklede et image, der i hendes tilfælde har været levedygtigt længe efter hendes død. 

I virkeligheden er vores konkrete viden om hende meget beskeden, og dele af den sædvanlige dokumentation, der faktisk burde være tilgængelig i arkiverne, er der simpelt hen ikke. Noget er formentlig fjernet eller bortkommet efterfølgende, og noget har tilsyneladende været udeladt - måske også bevidst - ved fejl eller forglemmelser, så fantasien har haft næsten frit spil.

Det, der kan findes i arkiverne, er imidlertid ikke ganske indholdsløst. Som rutineret genealog får man et ganske skarpt blik for "afvigende" detaljer, og selv om de formelt kan synes betydningsløse, viser det sig som regel, at der er en årsag, måske banal eller reelt uvedkommende, men sjældent tilfældig, og under den indgangsvinkel vil materialet om Jomfru Fanny blive behandlet på disse sider.  

Stoffet om Jomfru Fanny kommer derfor hovedsageligt til at bestå af artikler, der beskæftiger sig med forskellige reale problemstillinger om og omkring hende. Artiklerne er i grove træk planlagt, men en del stof mangler stadig redigering i overensstemmelse med denne planlægning, og noget skal afvente supplerende arkivundersøgelser. Der vil derfor i nogen tid forekomme links til "tomme" sider, ligesom ændringer i disposition og indhold vil kunne forekomme. Redigerings-/opdateringsdatoen under tekstfeltet tidsfæster offentliggørelsen af den aktuelle version. 

Titlerne på alle planlagte artikler m.v. er placeret i en oversigt (link øverst) med direkte links til sider, der er oprettede, men ikke nødvendigvis færdigredigerede. I de enkelte artikler vil der være henvisninger (links) til andre artikler, der behandler berørte sagsforhold mere detaljeret. Dokumentations- og litteraturhenvisninger vil være indføjet i teksterne.

Alle artikler vil være forsynet med ©, årstal og forfatternavn, og det henstilles naturligvis at ophavsrettighederne respekteres. Såfremt der i anden sammenhæng publiceres referater og/eller vurderinger af væsentligt indhold med udgangspunkt i stof fra dette web-site, forventes behørig henvisning eller kopi tilsendt sitets redaktion/webmaster.

Seriøse kommentarer og tilføjelser modtages gerne og indsættes (efter aftale) i relevant sammenhæng. Benyt helst kontakt-linket øverst (indtil videre domænets webmaster).

Redigeret 29.04.2009